Welkom op de website
van Stichting Huurders Belang Den Helder

De wettelijke en aan de hand met de  o v e r l e g w e t,  de officiële vertegenwoor-diging van belangenbehartiging van de huurders van Woningstichting Den Helder.

Via deze site horen wij graag uw bevindingen over wonen, welzijn en huren van Woningstichting Den Helder.

 


Klik gerust op de foto rechts voor eventulele vergroting.

 

 

Algemeen

Verbeter de buurt
17-08-2014 00:00:00

De website verbeterdebuurt.nl is een platform voor buurtbewoners: iedereen kan een probleem melden, een idee plaatsen en stemmen en reageren op ideen van anderen buurtverbeteraars. Meldingen over bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of vandalisme geeft de website door aan de gemeente.

Wijkoverzichten SHB Den Helder

Over Stichting Huurdersbelang Den Helder

Als huurder van Woningstichting Den Helder heeft u inspraak in het beleid van Woningstichting.

De huurders worden zoveel mogelijk bij het beleid van Woningstichting betrokken. De wettelijke en daarbij de officiële gesprekspartner voor Woningstichting is de Stichting Huurdersbelang Den Helder, de organisatie die alle huurders van Woningstichting Den Helder vertegenwoordigt.

Lees meer....