Welkom op de website
van Stichting Huurders Belang Den Helder

De wettelijke en aan de hand met de  o v e r l e g w e t,  de officiële vertegenwoordiging van belangenbehartiging van de huurders van Woningstichting Den Helder.

Via deze site horen wij graag uw bevindingen over wonen, welzijn en huren van Woningstichting Den Helder.


Klik gerust op de foto rechts voor eventulele vergroting.

Ook kunt u de pagina vergroten door de Crtl toets ingedrukt te houden en uw muiswieltje te draaien. 

Algemeen

Splitsing WS
12-12-2017 00:00:00

Waarom splitsing

Wijkoverzichten SHB Den Helder

Over Stichting Huurdersbelang Den Helder

Als huurder van Woningstichting Den Helder heeft u inspraak in het beleid van Woningstichting.

De huurders worden zoveel mogelijk bij het beleid van Woningstichting betrokken. De wettelijke en daarbij de officiële gesprekspartner voor Woningstichting is de Stichting Huurdersbelang Den Helder, de organisatie die alle huurders van Woningstichting Den Helder vertegenwoordigt.

Lees meer....