Woningstichting gaat complexgewijs hun geschikte woningen voorzien van 6 zonnepanelen. Dit kost de huurders niets.

De huurders realiseren op deze manier wel een aanzienlijke korting op hun energierekening. 


Doel van Wonigstichting is om over twee jaar alle woningen van Woningstichting (ca. 2000) die geschikt zijn van panelen te voorzien.

 

Er zijn inmiddels 661 installaties op daken van huurwoningen door Ecorus zijn geplaatst. Het contract met Ecorus is opengebroken en inmiddels zijn de installaties van WS. Het plan is dat WS vanaf medio maart gaat starten met het plaatsen van zonnepanelen door HelderVastgoed Onderhoud (HVO) op volgorde van complexnummer.

 

Er zijn echter een paar uitzonderingen. Er wordt gestart bij complex 55 (o.a. Dollardlaan en Noordzeestraat) omdat dit complex in Nieuw Den Helder eenduidige woningen heeft en HVO hiermee ervaring met het plaatsen kan opdoen.

 

Dan zijn er nog een drietal complexen waarbij het (pannen)dak wordt vervangen. Het is dan logisch dat meteen de plaatsing van zonnepanelen worden meegenomen. WS levert standaard 6 zonnepanelen (285 kWh piek) bij woningen die nog geen zonnepanelen hebben of vult dit aan tot 6 panelen.

 

Bij woningen die reeds zonnepanelen huren is zodra de panelen in een straat complexmatig worden aangebracht, vervalt de huur c.q. vergoeding aan WS voor maximaal 6 panelen. Huurders waarbij er meer dan 6 zonnepanelen aanwezig zijn, blijven een vergoeding aan WS betalen voor elk paneel boven de genoemde 6.

 

De planning is dat HVO er jaarlijks circa 1000 gaat plaatsen, circa 4 jaar lang tussen maart en oktober. Dit is weersafhankelijk omdat het in en rond de winter te gevaarlijk is om het dak op te gaan.