Beleid woonduurkorting

Het volgende met betrekking tot de woonduurkorting is vastgesteld:
Is geaccordeerd door Directie Woningstichting en Stichting Huurdersbelang op 27 november 2006.

De woonduurkorting is € 50,- voor elk volledig jaar en gaat in op de datum van het huurcontract. Huurders krijgen na een woonduur van 5 jaar recht op woonduurkorting.
Na 5 jaar huren heeft men dus voor het eerst recht op € 250 woonduurkorting.
Het maximumbedrag wat “gespaard” kan worden is € 1000,- (20 jaar).

 

De woonduurkorting mag alleen worden aangewend voor:

- Binnenschilderwerk van ramen en deuren

- Het sausen van plafonds en wanden

- Het verrichten van het huurdersonderhoud, zoals omschreven bij het abonneeonderhoud

- Verwijderen van diverse zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) die niet overdraagbaar zijn

- De woonduurkorting geldt niet voor de woningen die in beheer zijn bij Woningstichting, zoals de woningen van Zuijderhorn.

Voorrijkosten bij niet nakomen afspraak woninginspectie

Verder blijkt vanuit de praktijk dat steeds meer huurders op de afgesproken datum en tijd niet aanwezig zijn bij de woninginspectie. Het gevolg hiervan is dat de woninginspecteur onnodig kostbare tijd verliest en dat de woning niet geïnspecteerd wordt. Volgens het huurreglement moeten er twee
inspecties plaatsvinden bij de vertrekkende huurder en één bij het betrekken van de woning. Door het niet houden van de inspecties loopt zowel de huurder als Woningstichting onnodige financiële risico’s.

Voorgesteld wordt dat als een huurder niet aanwezig is op de gemaakte afspraak er € 50,00 voorrijkosten in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding geldt ook ten gunste van de huurder als Woningstichting om wat van reden dan ook haar afspraak niet kan nakomen.

Het waarom

Vanaf begin 2006 is er door een werkgroep binnen Woningstichting het bestaande mutatieproces geëvalueerd. Vooral is stil gestaan bij de norm van het mutatieonderhoud, prestatieafspraken over opleverdata en kwaliteit.
Zo is besloten het mutatieonderhoud een hogere standaard te geven door de uitbreiding van taken van Woningstichting m.b.t. het schilder- en stucwerk.
Verder zal elke woning na het uitvoeren van het mutatieonderhoud, voordat deze wordt aangeboden aan de nieuwe huurder, worden schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf.
Deze extra werkzaamheden kosten Woningstichting jaarlijks ± € 400.000.

Woonduurkorting

De woonduurkorting is destijds als “beloning” ingevoerd om trouwe huurders de mogelijkheid te geven om het opgebouwde bedrag bij een verhuizing in te zetten als korting op hun nderhoudsverplichtingen.
Het ging hierbij in eerste instantie om het repareren en vervangen van onderdelen welke vallen onder het “normale” huurdersonderhoud.

Vanuit de praktijk bleek al gauw dat een aantal vertrekkende huurders hun Woonduurkorting in wilde gaan zetten voor zaken die hier niet voor bedoeld waren.

Zo werden (wat overigens nooit de bedoeling is geweest) o.a. de volgende werkzaamheden ingezet voor de woonduurkorting:

Ook bij huurders die nog maar kort in een huurwoning woonden, werd geconstateerd dat deze bewust zaken niet uitvoerden onder het motto:
”doen jullie het maar voor de woonduurkorting”.

Dat dit nooit de opzet is geweest bij het invoeren van de woonduurkorting moge duidelijk zijn. Woningstichting is er altijd vanuit gegaan dat de vertrekkende huurder zijn woning als “goed huisvader” schoon en leeg oplevert.
De woonduurkorting zou alleen ingezet kunnen worden voor de werkzaamheden vallend onder het huurdersonderhoud.