Gezamenlijke bijeenkomsten met alle wijkcommissies bij de Woningstichting

Vrijdag
22 juni 2018 / 09.30 uur Excursie WCies *  Verzamelen bij WS *
Maandag 5 november 2018 / 19.00 uur Najaarsbijeenkomst bij WS *. RvC * uitgenodigd

Zelfstandige vergaderingen van de Huurdersraad in de Garst 1

Maandag
15 januari 2018
/
19.30 uur
Na afloop vergadering een receptie waarbij
RvC * DWS * BW * en MBP * zijn uitgenodigd
Maandag 12 maart 2018 / 20.00 uur  
Maandag
11 juni 2018 / 20.00 uur Aanwezig MBP *
Maandag 3 september 2018 / 20.00 uur  
Maandag 29 oktober 2018 / 20.00 uur Aanwezig RvC * en MBP *

Vergaderingen van de Huurdersraad met de directie Woningstichting bij Woningstichting

Maandag
23 april 2018
/
19.00 uur
o.a. jaarverslag 2017 bij WS *
Maandag
19 november 2018 / 19.00 uur o.a. begroting 2019 bij WS *

Vergaderingen van het dagelijks bestuur met de directie van Wonigstichting bij Woningstichting

Dinsdag
16 januari 2018
/
16.00 uur
Dinsdag
13 maart 2018 / 16.00 uur
Dinsdag 12 juni 2018 / 16.00 uur
Dinsdag 4 september 2018 / 16.00 uur
Dinsdag 30 oktober 2018 /

16.00 uur

 

 

Legenda *

RvC = Raad van Commissarissen
DWS = Directie Woningstichting
BW = Bedrijfsleider Woondiensten
MBP = Manager Bewoners Participatie
WS = Woningstichting
WCies = Wijkcommissies
    Wijzigingen ROOD aangegeven