Vergaderschema 2020 Stichting Huurdersbelang is door Corona maatregelen op losse schroeven komen te staan.

Wij volgen de lijnen van de Overheid en van het RIVM en onderzoeken andere opties om u op de hoogte te houden.

 

 

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Helder Vastgoed BV/Woningstichting

 

Maandag          6   april  2020         19.00 uur       installatie nieuwe wijkcommissies

Vrijdag  12 juni 2020    9.30 uur  excursie, verzamelen bij HV BV/WS

Maandag    2 november 2020  19.00 uur  najaarsbijeenkomst *

 

 

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad

 

Maandag  17 februari 2020  20.00 uur  opening nieuw onderkomen SHB *                    

Dinsdag  28 april 2020  20.00 uur

Maandag  22 juni 2020  20.00 uur  aanwezig MBP                                                   

Maandag  21 september 2020  20.00 uur

Maandag  30  november 2020  20.00 uur  aanwezig RvC en MBP

 

 

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van HV BV/WS bij Woningstichting

 

Maandag   20 april 2020  19.00 uur  o.a. jaarverslag 2019

Maandag  16 november 2020  19.00 uur  o.a. begroting 2021

 

 

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Helder Vastgoed BV / Woningstichting bij Woningstichting

 

Dinsdag  18 februari 2020  16.00 uur

Woensdag  29 april 2020  16.00 uur

Dinsdag  23 juni 2020  16.00 uur

Dinsdag  22  sept. 2020 16.00 uur

Dinsdag    1 december 2020  16.00 uur

 

 

* Voor een aantal bijeenkomsten zullen ook de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder, de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder (Directie), de bedrijfsleider Woondiensten (BW) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de manager bewonersparticipatie (MBP) van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder worden uitgenodigd.

 

Bovenstaand schema is op xx december 2019 vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stichting Huurdersbelang Den Helder en de directie van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder.

 

Dit schema is op xx december 2019 elektronisch verzonden naar de leden van de wijkcommissies, de leden van de Raad van Commissarissen van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder en de MT-leden van Helder Vastgoed BV/Woningstichting Den Helder.