Huurverhoging

Verhuurders van woningen mogen jaarlijks de huurprijs aanpassen. De regering stelt elk jaar vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen en met welk gemiddeld percentage. Voor 2018 geldt dat de huren van individuele woningen afhankelijk van het inkomen maximaal met 3.9% tot 5,4% mogen stijgen. Gemiddeld mag de huur over het gehele bezit van de corporatie ten hoogste met 2,4% worden verhoogd. Meer informatie hierover vindt u op www.riiksoverheid.nl

 

Met welk percentage verhoogt Woningstichting en Helder Vastgoed de huren ?

Na overleg met de Woningstichting en Vastgoed BV is door ons akkoord gegaan om per 1 juli 2018 de huren gemiddeld (totaal aantal huurwoningen) met 1,9% te laten stijgen daarbij dit zo eerlijk mogelijk te verdelen en daarbij de huren niet afhankelijk van het inkomen te verhogen.

 

Hoe verdeeldt Woninstichting en Helder Vastgoed BV de huurverhoging over haar huurders ?

De Stichting Huurdersbelang heeft een voorstel gedaan om die 1.9% huurverhoging zo eerlijk mogelijk over de huurders te verdelen. Woningstichting en Helder Vastgoed BV is met dat voorstel akkoord gegaan. Conform dat voorstel bepaalt de verhouding tussen de kale huur (de huur die voor de woning wordt betaald, exclusief de servicekosten) en de streefhuur (de huur die volgens Woningstichting en Helder Vastgoed BV goed bij uw woning past) het percentage waarmee de huur van een woning wordt verhoogd.

 

Daarbij gelden de volgende grenzen en percentages:

 

> kale huur is lager dan 80% van de streefhuur — verhogen met 3,3%

> kale huur is 80% of hoger, maar lager dan 90% van de streefhuur — verhogen met 2.8%

> kale huur is 90% of hoger, maar lager dan 100% van de streefhuur — verhogen met 2.2%

> kale huur is 100% of hoger dan de streefhuur — geen huurverhoging

 

  

Welke huurovereenkomsten zijn geliberaliseerd?


Een huurovereenkomst is geliberaliseerd als het gaat om een zelfstandige woonruimte waarvan bij begin van de bewoning een huurprijs gold die boven de toen geldende liberalisatiesgrens lag.
Bovendien moet de huurovereenkomst op of na 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen.
Een huurovereenkomst is ook geliberaliseerd als deze betrekking heeft op een woning die op of na 1 juli 1989 toegevoegd is aan de woningvoorraad met een huurprijs boven de toen geldende liberaliseringsgrens.


Geliberaliseerde woningen zijn:

Woningen waarvoor sinds 1 juli 1994 een huurcontract is gesloten en waarvan de huurprijs destijds boven de toenmalige huursubsidiegrens lag.

Ook in 2018 ligt die grens bij € 710,68.

 

Het gevolg van deze liberalisering is dat er geen maximaal redelijke huurprijs geldt en ook geen maximumpercentage voor de jaarlijkse huurverhoging. Ook kan de huurder vaak geen beroep doen op de huurcommissie.   

 
Zie:
www.rijksoverheid.nl