Jaaroverzicht 2018

 

Gezamenlijke bijeenkomst met alle wijkcommissies bij Woningstichting.

 

Zelfstandige vergadering van de Huurdersraad.

 

Vergadering van de Huurdersraad met de directie van Woningstichting bij Woningstichting.

 

Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Huurdersbelang met de directie van Woningstichting bij Woningstichting.

 

De onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zij geweest zijn ondermeer:

- Plaatsing lage brievenbussen..

- Planning zonnepanelen..

- Roestige balkonstijlen.

- GGZ cliënten Oud Den Helder.

- Reductiefactoren ongunstige ligging.

- Wijziging puntentelling woningzoekenden.

- Reinigen goten schuren Louisehof.

- Renovatie appartementen Waddenzeestraat.

- Services kosten schoonmaak Heiligharn.

- Dakrenovatie complex 58.

- Nieuw tarieven blokverwarming 2018.

- Indeling nieuwe vergaderruimte SHB.

- Slimme gasmeters en veiligheid.

- Jaarverslag WS.

- Huiskamer woonzorg complex Buitenveld.

- Splitsing WS in TI en BV.

- Prestatie afspraken tussen gemeente, WS en SHB.

- Wijziging onderhoud bij mutatie.

- Zonnepanelen 6 stuks gratis..

- Voorstel huurverhoging 2018.

- Geluidshinder marine helikopters.

- Overlast deur onderdoor loop Heiligharn.

- Bejaarde woningen Elzenstraat.

- Inschrijfprocedure Woonmatch.

- Wijziging statuten i.v.m. splitsing.

- Raamkozijnen met glas vervangen Heiligharn.

- Nieuw lid RVC namens de SHB.

- Streefhuren in relatie tot plaatsing zonnepanelen.

- Zonnepanelen op appartementengebouwen.

- Onderhoud zelf geplaatste Dakkapellen.

- Brandalarm Buitenveld.

- Aanpassing woning Landbouwstraat.

- Vogelnesten onder zonnepanelen.

- Klachten brief Heiligharn.

- Zonnepanelen en servicekosten.

- AVG zaken.

-Overlast verkeersdrempels Oud Den Helder.

- Uitbreiding badkamer t.b.v. plaatsing toilet complex 20 Prunusstraat.

- Plaatsing regentonnen.

- Klachten hoogbouwappartementen Centrumplan Marsdiepstraat.

- Begroting WS 2019.

- Rookvrije zone Buitenveld.

- Koppelingen waterleiding Buitenveld.

- Brief huurverhoging appartementen met een huur boven € 711.

- Afschouwen Anemonenstraat.

- Benoeming leden huurdersraad.

- Woonmatch advertentie t.a.v. zonnepanelen.

- Communicatie t.a.v. plaatsen zonnepanelen WC2.

- Plaats AID buitenveld.

 

Onderwerpen binnen gekomen via de Site.

- Toepassing folie en brandveiligheid bij zonnepanelen.

- Plaatsing 6 gratis zonnepanelen.

- Schade bij lekkage CV- ketel Landbouwstraat.

- Plaatsing verwarming complex 61.

- Urgentie aanvraag bewoner Blankmanstraat.

- Vraag vervangingsdatum CV ketel Graaf Willem II straat.