Woonlasten onderzoek
06-11-2014 00:00:00

Is huren in Den Helder nog betaalbaar? Moeten huurders op een onverantwoorde manier bezuinigen om hun woonlasten nog te kunnen betalen? Om daar achter te komen houdt Stichting Huurdersbelang Den Helder (SHB) binnenkort een woonlastenonderzoek. SHB  wil graag benadrukken dat Woningstichting Den Helder net zo betrokken is bij onze huurders en hun financiële situatie als de SHB.

Dat gebeurt in samenwerking met de Woonbond, de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

 

Alle huurders merken dat de woonlasten steeds sterker stijgen. Woningstichting Den Helder vraagt dit jaar 2,5 % huurverhoging, terwijl de inkomens van veel huurders achteruit gaan. Ook andere woonlasten, zoals energie, nemen voor veel huurders toe.  De hoogste tijd om te onderzoeken wat huurders daar in de praktijk van merken.

 

Landelijk gezien houdt bijna een miljoen huurders te weinig over om mee te doen aan het maatschappelijk leven, bleek uit onderzoek van de TU Delft. Hoe de situatie lokaal is verschilt per gemeente. Uit lokaal woonlastenonderzoek in Rotterdam en Den Haag werd duidelijk dat daar maar liefst 87% van de huishoudens met recht op huurtoeslag te weinig overhoudt voor benodigde dagelijkse uitgaven, na het betalen van de huur en energierekening. Hoe dit in onze gemeente is, weten we op dit moment niet.

 

Om de situatie in Den Helder in beeld te brengen ondervraagt SHB alle huurders van Woningstichting Den Helder. Met dit onderzoek willen we aan de politiek laten zien op welke manier het probleem van de betaalbaarheid in onze gemeente speelt en op welke manier huurders maandelijks toch nog rond komen. De uitkomsten kunnen helpen bij het bijsturen van lokaal beleid. Via prestatieafspraken kunnen gemeenten corporaties dwingen tot goede afspraken om huren betaalbaar te houden. 

 

Het woonlastenonderzoek in Den Helder wordt begeleid door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum. In het onderzoek krijgen huurders vragen voorgelegd over:

-  inkomen versus woonlasten (huur, gas, licht, water, servicekosten)

-  zaken waarop huurders moeten bezuinigen  

-  de verwachtingen over de betaalbaarheid

 

Huurt u van Woningstichting Den Helder? Dan ontvangt u in begin september per brief een uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen. In november worden de uitkomsten bekend gemaakt.