Verbeter de buurt
17-08-2014 00:00:00

Stichting Verbeterdebuurt is in het leven geroepen om iedereen te helpen bij het verbeteren van de leefomgeving. De stichting doet dit door een openbaar meldingsplatform beschikbaar te stellen aan individuele gebruikers. Daarnaast bevordert de stichting buurtinitiatieven, kennisdeling en netwerkvorming ten behoeve van buurtverbetering, zowel op lokaal als nationaal niveau. 

De stichting heeft een onafhankelijk bestuur bestaande uit experts op het gebied van nieuwe media, wijkgericht werken en maatschappelijke innovatie. Klik h i e r voor de website.